Screen Shot 2016-03-23 at 8.55.02

Tasazioak eta balioespenak

Edonolako higiezinen balioespenak egiten ditugu, hainbat helburutarako, besteak beste, hipoteka-bermea, salerosketen aholkularitza, banantzeak edota oinordetzak.

Espainiako Bankuak homologatutako enpresa-ordezkaritza gara. Espainiako Bankuak homologatutako sozietateek egin behar dituzte hipoteka-tasazioak, zeinek edozein finantza-erakundetan balio duten.

Jarduera-eremu geografikoa.

Euskal Herria eta probintzia mugakideak, beren teknikariekin, eta estatuko gainerako lurraldeak, lankideen bitartez.

  • Adituen tasazioak.
  • Tasazio kontrajarriak merkatuko balioari dagokionez. Eska ezazu, adibidez, KATASTROAK emandako balioarekin ados ez bazaude.
  • Balioen aholkularitza oinordetza, banantze nahiz salmentarako, esate baterako.
  • Hipoteka edo banku-mailegurako tasazioak, homologatutako enpresa baten bidez.
  • Diruzkoak ez diren ekarpenen tasazioa Merkataritza Erregistrorako.
  • Landa-tasazioak.